Archives March 2023

เคล็ดลับออมเงิน ช่วยหมุนเงินสำหรับเล่นพนัน

การออมเงินถือเป็นการเริ่มนำไปสู่ความมั่นคงยิ่งออมมากก็จะต่อยอดได้มากขึ้นเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  สามารถใช้เป็นเงินหมุนเวียนสำหรับเล่นพนัน สล็อตออนไลน์ได้ หรือจะแบ่งเงินที่ได้จากการเล่นพนันออนไลน์มาเป็นเงินออมก็ทำได้เช่นกัน การออมก็มีให้เลือกหลายรูปแบบ

– ออมน้อย เก็บสะดวกหมุนง่าย
– ออมสบายฝึกวินัยด้วยเงินก้อนได้
– ออมด้วยประกันสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว
– นอนแบบต่อยอด  ชนะเงินเฟ้อด้วยเงินที่งอกเงย
จะเลือกวิธีการออมแบบไหน   ให้ตรงและคุ้มกับตัวคุณมากที่สุด
– ออมน้อยเก็บสะดวกหมุนง่าย คืออยากจะพักเงินในระยะสั้นแต่อีกไม่นานจะต้องใช้เงิน  ขอดอกเบี้ยมากกว่าออมทรัพย์ธรรมดาเริ่มจากการออมเบาๆด้วยเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้  ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ทั่วไปและ   จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้ทุกเดือน
– ออมสบายฝึกวินัยด้วยเงินก้อนแรก สำหรับผู้เริ่มมือใหม่ยังบังคับตัวเองไม่ได้  เริ่มจากการออมสบาย ๆ  กับเงินฝากปลอดภาษี  24 เดือน  ไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป
– ออมด้วยการทำประกันชีวิต  สร้างฐานความมั่นคงให้กับครอบครัว หลายคนอาจจะกลัวเมื่อพูดถึงการทำประกันชีวิตเพราะไม่มีความรู้  และไม่เข้าใจ  รู้หรือไม่ว่าการทำประกันชีวิตเป็นการออมอีกแบบหนึ่งที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวได้   กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงกับครอบครัวเรา  สามารถเลือกงวดชำระเบี้ยได้แบบรายเดือน  ราย 3 เดือน  ราย 6 เดือน  หรือรายปี
– การออมเงินแบบต่อยอดชนะเงินเฟ้อด้วยเงินที่งอกเงย หากเก็บเงินไว้เฉยๆโดยที่ไม่ลงทุนค่า   ขอเงินจ่ายลดลงเพราะศัตรูก็คืออัตราเงินเฟ้อ  ก็คือราคาข้าวของสินค้า  มีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ทำให้ไม่สามารถใช้เงินจำนวนเท่าเดิมซื้อสินค้าในราคาเดิมได้
หลักง่าย ๆ  เลยก็คือเอาเงินไปไว้ในที่ที่สามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อ   คือ  การออมแบบต่อยอดหรือการลงทุนนั่นเอง   แต่มือใหม่จะลงทุนอะไรดีโดยเริ่มจากง่าย ๆ  คือประเมินความเสี่ยงในการลงทุน

จะลงทุนอะไรดี
-​ หากยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนได้น้อยก็เริ่มจากการลงทุนตราสารหนี้  เหมาะในการพักเงินสั้น ๆ และคาดหวังผลตอบแทนที่ให้มากกว่าออมทรัพย์เหมาะลงทุนตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
-​ มือใหม่ที่รับความเสี่ยงได้ระดับกลางและไม่รู้จะลงทุนอะไรเริ่มจากลงทุนในกองทุนผสมก็ได้  เพราะกองทุนชนิดนี้จะกระจายการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์    โดยมีผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพ  มาจัดสรรการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์   ง่าย  ๆ  สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะลงทุนเพราะไม่ต้องเลือกสินทรัพย์และไม่ต้องเล่นเอง

กองทุนรวมแบบไหนที่น่าสนใจ ต้องเริ่มอย่างไรถึงจะปัง

เมื่อกล่าวถึงการลงทุนในกองทุนรวมไม่ได้มีแค่ว่าลงทุนกองทุนแบบไหนดี   ไม่ว่าจะเป็นกองทุนตราสารหนี้หรือกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศแล้วจะดีเพราะมีบทความให้ศึกษากันบ้างแล้ว  จะขอกล่าวถึงถ้าผู้ลงทุนเลือกประเภทกองทุน   ที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตัวเองได้แล้ว  ต่อมาที่เราจะต้องตัดสินใจเลือกก็คือจะลงทุนกองทุนรวมประเภทไหนดี สมัยนี้คนเล่นพนัน เว็บตรงก็อยากจะแบ่งเงินมาลงทุนในระบบดู น่าจะลงทุนเพื่อเป็นการเก็บออมไปในตัวก็ได้ เนื่องจากพนัน เว็บตรงเป็นการพนันที่ไม่แน่นอน จึงต้องคิดวิธีสำรองเอาไว้เสมอ
1. กองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
2. กองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลหรือ
3. กองทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  ที่อาจจะเคยเห็นกองทุนชื่อเดียวกันแต่แบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็นหลาย class และทั้ง 3 แบบมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันจะขออธิบายดังนี้

กองทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ลงทุนต้องการนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดออกจากกองทุนจะต้องขายคืนเพียงอย่างเดียว   ในบ้านเราจะมีกองทุนชนิดนี้มากที่สุดเหมาะกับนักลงทุนที่มีเงินเย็นไม่จำเป็นต้องใช้เงินหรืออีกนานกว่าจะนำเงินส่วนนี้มาใช้
1. กองทุนชนิดที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  ผู้ที่ลงทุนต้องการนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ลงทุนออกจากกองทุน  จะต้องทำการขายคืนเพียงอย่างเดียว    หรืออีกนานไม่ต้องนำเงินส่วนนี้ออกมาใช้  ปกติกองทุนประเภทนี้จะได้รับเงินปันผลจากหุ้น  หรือดอกเบี้ยจากตราสารหนี้  จะนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนเพิ่มที่เรียกว่า  Reinvest  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กองทุนที่จ่ายเงินปันผล
เหมาะกับผู้ที่ต้องการจะมีกระแสเงินสดรับในระหว่างที่ลงทุน  นโยบายที่จ่ายเงินปันผลอาจต่างกันตามมแต่ละบริษัทจะกำหนด  เงินปันผลจากกองทุนจะต้องเสียภาษีด้วย
2. กองทุนชนิดที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีกระแสเงินสดรับระหว่างลงทุน  คือเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่มีไม่มีเวลาและอาศัยแต่ละกองทุนที่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลที่จ่ายเงินปันผลเพื่อรับกำไร  การจ่ายเงินปันผลก็อาจจะต่างกันไปตามแต่บริษัทหลักทรัพย์โดยผู้ลงทุนสามารถอ่านนโยบายได้จากหนังสือชี้ชวน

กองทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตั้งแต่การจ่ายเงินปันผลตรงที่การขายคืนแบบอัตโนมัติไม่ต้องเสียภาษีทำเหมือนการขายคืนหน่วยลงทุน   ทางบริษัทจะประกาศกำหนดวันหายคืนลงทุนอัตโนมัติให้ทราบล่วงหน้า  เช่น  ทุกวันที่ 1  ของทุกเดือนเป็นต้น
3. กองทุนประเภทขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะคล้ายกับการจ่ายเงินปันผลคือ  ผู้ที่ลงทุนจะได้รับกระแสเงินสดรับ  ตามแต่ละกองทุนที่กำหนดไว้ต่างกันตรงที่   การขายคืออนุมัติไม่ถือเป็นการจ่ายเงินปันผลจึงไม่ต้องเสียภาษี

คนใช้บัตรเครดิต ต้องระวังการขโมยข้อมูล

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาใช้บัตรเดบิตบัตรเครดิตในการซื้อสินค้ากันมากขึ้น   เนื่องจากว่ามีความสะดวกในการชำระเงินและไม่ต้องพกเงินสดติดตัวจำนวนมาก  บางคนก็ใช้เป็นทุนในการเล่นคาสิโนออนไลน์   และมีโปรโมชั่นให้สะสมแต้มกันด้วย การใช้งานง่ายแบบนี้ก็แฝงมากับอันตรายมากมายที่ตกเป็นข่าวอยู่บ่อย ๆ  ที่พวกเหล่ามิจฉาชีพแอบขโมยบัตรเครดิตไปรูดสินค้า  หรือแอบเอารหัสบัตรไปใช้ทำให้เจ้าของบัตรเสูญเงินไปจำนวนมาก ควรจะใช้บัตรเครดิตอย่างระมัดระวัง  เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพ   จะใช้อย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยจากเหล่ามิจฉาชีพและช้อปปิ้งด้วยความสบายใจ

1. อย่าปล่อยให้บัตรคลาดสายตา เพียงแค่ปล่อยให้คลาดตาสายตาของเราเพียงครู่เดียวก็อาจจะโดนฉกข้อมูลบัตรหรือถูกนำไปซื้อสินค้าอื่น ๆ ได้ ควรสังเกตบัตรอยู่เสมอเวลายื่นให้พนักงานตอนจ่ายเงิน  ต้องคอยจับตาดูตลอดเวลา   หากพบสิ่งผิดปกติจะได้ทักท้วงได้ทัน

2. ตั้งรหัสให้คาดเดาได้ยาก การตั้งรหัสบัตรที่คาดเดาได้ยากถือเป็นการป้องกันเบื้องต้นได้เวลาที่เราทำบัตรหล่นหายและคนร้ายเก็บบัตรได้   ควรตั้งรหัสไม่เป็นเลขที่ซ้ำกัน  เรียงกัน   หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเพราะสามารถคาดเดาได้ง่าย  เช่น  เลขบัตรประชาชน  เลขวันเกิด  เป็นต้น  ควรเปลี่ยนรหัสทุก 3 เดือนและอยากจดรหัสไว้บนบ่าหรือซองใส่บัตรเด็ดขาด

3. ใช้บัตรกับร้านค้าที่น่าเชื่อถือเท่านั้น การซื้อของผ่านบัตรเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเลือกร้านที่มีความน่าเชื่อถือเพราะมีโอกาสถูกโกงได้ง่าย  โดยเฉพาะซื้อสินค้าออนไลน์ควรจะเลือกซื้อกับร้านที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้มีหน้าร้านที่ชัดเจน

4. เปิดการใช้งานแจ้งเตือนผ่าน SMS ผู้ให้บริการจะมีบริการแจ้งเตือนผ่าน SMS หรืออีเมล์  ให้รู้ความเคลื่อนไหวเวลามีการใช้บัตรจะทำให้รู้ว่าเวลาที่มีคนแอบนำบัตรของเราไปใช้

5. ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายอยู่เสมอ อีกหนึ่งวิธีที่เป็นการป้องกันเบื้องต้นคือ     คอยเช็คการใช้จ่ายบัตรอยู่เสมอว่าตรงกับราคาที่เราจ่ายไปไหม  ทั้งก่อนที่จะเซ็นสลิปและในใบแจ้งบัญชีสิ้นเดือนหากเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้รู้ตัวทัน

6. ติดรหัสเลข 3 หลัก   CVV ไว้ รหัส cvv   คือเลขที่อยู่ด้านหลังบัตรมี 3 หลัก  เป็นรหัสที่ใช้ยืนยันตัวตนในการชำระเงินระบบออนไลน์   หากพวกมิฉาชีพได้รหัสไปจะมีโอกาสนำไปรูดซื้อสินค้าได้   และเราก็สามารถป้องกันได้ด้วยการจดบันทึกไว้ในที่ที่ปลอดภัย หรือการจดจำตัวเลขแล้วขูดรหัส cvv หลังบัตรทิ้งหรือใช้สติ๊กเกอร์ปิดรหัส cvv ไว้ก็ได้