เคล็ดลับออมเงิน ช่วยหมุนเงินสำหรับเล่นพนัน

การออมเงินถือเป็นการเริ่มนำไปสู่ความมั่นคงยิ่งออมมากก็จะต่อยอดได้มากขึ้นเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  สามารถใช้เป็นเงินหมุนเวียนสำหรับเล่นพนัน สล็อตออนไลน์ได้ หรือจะแบ่งเงินที่ได้จากการเล่นพนันออนไลน์มาเป็นเงินออมก็ทำได้เช่นกัน การออมก็มีให้เลือกหลายรูปแบบ

– ออมน้อย เก็บสะดวกหมุนง่าย
– ออมสบายฝึกวินัยด้วยเงินก้อนได้
– ออมด้วยประกันสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว
– นอนแบบต่อยอด  ชนะเงินเฟ้อด้วยเงินที่งอกเงย
จะเลือกวิธีการออมแบบไหน   ให้ตรงและคุ้มกับตัวคุณมากที่สุด
– ออมน้อยเก็บสะดวกหมุนง่าย คืออยากจะพักเงินในระยะสั้นแต่อีกไม่นานจะต้องใช้เงิน  ขอดอกเบี้ยมากกว่าออมทรัพย์ธรรมดาเริ่มจากการออมเบาๆด้วยเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้  ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ทั่วไปและ   จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้ทุกเดือน
– ออมสบายฝึกวินัยด้วยเงินก้อนแรก สำหรับผู้เริ่มมือใหม่ยังบังคับตัวเองไม่ได้  เริ่มจากการออมสบาย ๆ  กับเงินฝากปลอดภาษี  24 เดือน  ไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป
– ออมด้วยการทำประกันชีวิต  สร้างฐานความมั่นคงให้กับครอบครัว หลายคนอาจจะกลัวเมื่อพูดถึงการทำประกันชีวิตเพราะไม่มีความรู้  และไม่เข้าใจ  รู้หรือไม่ว่าการทำประกันชีวิตเป็นการออมอีกแบบหนึ่งที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวได้   กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงกับครอบครัวเรา  สามารถเลือกงวดชำระเบี้ยได้แบบรายเดือน  ราย 3 เดือน  ราย 6 เดือน  หรือรายปี
– การออมเงินแบบต่อยอดชนะเงินเฟ้อด้วยเงินที่งอกเงย หากเก็บเงินไว้เฉยๆโดยที่ไม่ลงทุนค่า   ขอเงินจ่ายลดลงเพราะศัตรูก็คืออัตราเงินเฟ้อ  ก็คือราคาข้าวของสินค้า  มีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ทำให้ไม่สามารถใช้เงินจำนวนเท่าเดิมซื้อสินค้าในราคาเดิมได้
หลักง่าย ๆ  เลยก็คือเอาเงินไปไว้ในที่ที่สามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อ   คือ  การออมแบบต่อยอดหรือการลงทุนนั่นเอง   แต่มือใหม่จะลงทุนอะไรดีโดยเริ่มจากง่าย ๆ  คือประเมินความเสี่ยงในการลงทุน

จะลงทุนอะไรดี
-​ หากยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนได้น้อยก็เริ่มจากการลงทุนตราสารหนี้  เหมาะในการพักเงินสั้น ๆ และคาดหวังผลตอบแทนที่ให้มากกว่าออมทรัพย์เหมาะลงทุนตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
-​ มือใหม่ที่รับความเสี่ยงได้ระดับกลางและไม่รู้จะลงทุนอะไรเริ่มจากลงทุนในกองทุนผสมก็ได้  เพราะกองทุนชนิดนี้จะกระจายการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์    โดยมีผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพ  มาจัดสรรการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์   ง่าย  ๆ  สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะลงทุนเพราะไม่ต้องเลือกสินทรัพย์และไม่ต้องเล่นเอง

กองทุนรวมแบบไหนที่น่าสนใจ ต้องเริ่มอย่างไรถึงจะปัง

เมื่อกล่าวถึงการลงทุนในกองทุนรวมไม่ได้มีแค่ว่าลงทุนกองทุนแบบไหนดี   ไม่ว่าจะเป็นกองทุนตราสารหนี้หรือกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศแล้วจะดีเพราะมีบทความให้ศึกษากันบ้างแล้ว  จะขอกล่าวถึงถ้าผู้ลงทุนเลือกประเภทกองทุน   ที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตัวเองได้แล้ว  ต่อมาที่เราจะต้องตัดสินใจเลือกก็คือจะลงทุนกองทุนรวมประเภทไหนดี สมัยนี้คนเล่นพนัน เว็บตรงก็อยากจะแบ่งเงินมาลงทุนในระบบดู น่าจะลงทุนเพื่อเป็นการเก็บออมไปในตัวก็ได้ เนื่องจากพนัน เว็บตรงเป็นการพนันที่ไม่แน่นอน จึงต้องคิดวิธีสำรองเอาไว้เสมอ
1. กองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
2. กองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลหรือ
3. กองทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  ที่อาจจะเคยเห็นกองทุนชื่อเดียวกันแต่แบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็นหลาย class และทั้ง 3 แบบมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันจะขออธิบายดังนี้

กองทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ลงทุนต้องการนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดออกจากกองทุนจะต้องขายคืนเพียงอย่างเดียว   ในบ้านเราจะมีกองทุนชนิดนี้มากที่สุดเหมาะกับนักลงทุนที่มีเงินเย็นไม่จำเป็นต้องใช้เงินหรืออีกนานกว่าจะนำเงินส่วนนี้มาใช้
1. กองทุนชนิดที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  ผู้ที่ลงทุนต้องการนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ลงทุนออกจากกองทุน  จะต้องทำการขายคืนเพียงอย่างเดียว    หรืออีกนานไม่ต้องนำเงินส่วนนี้ออกมาใช้  ปกติกองทุนประเภทนี้จะได้รับเงินปันผลจากหุ้น  หรือดอกเบี้ยจากตราสารหนี้  จะนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนเพิ่มที่เรียกว่า  Reinvest  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กองทุนที่จ่ายเงินปันผล
เหมาะกับผู้ที่ต้องการจะมีกระแสเงินสดรับในระหว่างที่ลงทุน  นโยบายที่จ่ายเงินปันผลอาจต่างกันตามมแต่ละบริษัทจะกำหนด  เงินปันผลจากกองทุนจะต้องเสียภาษีด้วย
2. กองทุนชนิดที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีกระแสเงินสดรับระหว่างลงทุน  คือเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่มีไม่มีเวลาและอาศัยแต่ละกองทุนที่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลที่จ่ายเงินปันผลเพื่อรับกำไร  การจ่ายเงินปันผลก็อาจจะต่างกันไปตามแต่บริษัทหลักทรัพย์โดยผู้ลงทุนสามารถอ่านนโยบายได้จากหนังสือชี้ชวน

กองทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตั้งแต่การจ่ายเงินปันผลตรงที่การขายคืนแบบอัตโนมัติไม่ต้องเสียภาษีทำเหมือนการขายคืนหน่วยลงทุน   ทางบริษัทจะประกาศกำหนดวันหายคืนลงทุนอัตโนมัติให้ทราบล่วงหน้า  เช่น  ทุกวันที่ 1  ของทุกเดือนเป็นต้น
3. กองทุนประเภทขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะคล้ายกับการจ่ายเงินปันผลคือ  ผู้ที่ลงทุนจะได้รับกระแสเงินสดรับ  ตามแต่ละกองทุนที่กำหนดไว้ต่างกันตรงที่   การขายคืออนุมัติไม่ถือเป็นการจ่ายเงินปันผลจึงไม่ต้องเสียภาษี

คนใช้บัตรเครดิต ต้องระวังการขโมยข้อมูล

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาใช้บัตรเดบิตบัตรเครดิตในการซื้อสินค้ากันมากขึ้น   เนื่องจากว่ามีความสะดวกในการชำระเงินและไม่ต้องพกเงินสดติดตัวจำนวนมาก  บางคนก็ใช้เป็นทุนในการเล่นคาสิโนออนไลน์   และมีโปรโมชั่นให้สะสมแต้มกันด้วย การใช้งานง่ายแบบนี้ก็แฝงมากับอันตรายมากมายที่ตกเป็นข่าวอยู่บ่อย ๆ  ที่พวกเหล่ามิจฉาชีพแอบขโมยบัตรเครดิตไปรูดสินค้า  หรือแอบเอารหัสบัตรไปใช้ทำให้เจ้าของบัตรเสูญเงินไปจำนวนมาก ควรจะใช้บัตรเครดิตอย่างระมัดระวัง  เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพ   จะใช้อย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยจากเหล่ามิจฉาชีพและช้อปปิ้งด้วยความสบายใจ

1. อย่าปล่อยให้บัตรคลาดสายตา เพียงแค่ปล่อยให้คลาดตาสายตาของเราเพียงครู่เดียวก็อาจจะโดนฉกข้อมูลบัตรหรือถูกนำไปซื้อสินค้าอื่น ๆ ได้ ควรสังเกตบัตรอยู่เสมอเวลายื่นให้พนักงานตอนจ่ายเงิน  ต้องคอยจับตาดูตลอดเวลา   หากพบสิ่งผิดปกติจะได้ทักท้วงได้ทัน

2. ตั้งรหัสให้คาดเดาได้ยาก การตั้งรหัสบัตรที่คาดเดาได้ยากถือเป็นการป้องกันเบื้องต้นได้เวลาที่เราทำบัตรหล่นหายและคนร้ายเก็บบัตรได้   ควรตั้งรหัสไม่เป็นเลขที่ซ้ำกัน  เรียงกัน   หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเพราะสามารถคาดเดาได้ง่าย  เช่น  เลขบัตรประชาชน  เลขวันเกิด  เป็นต้น  ควรเปลี่ยนรหัสทุก 3 เดือนและอยากจดรหัสไว้บนบ่าหรือซองใส่บัตรเด็ดขาด

3. ใช้บัตรกับร้านค้าที่น่าเชื่อถือเท่านั้น การซื้อของผ่านบัตรเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเลือกร้านที่มีความน่าเชื่อถือเพราะมีโอกาสถูกโกงได้ง่าย  โดยเฉพาะซื้อสินค้าออนไลน์ควรจะเลือกซื้อกับร้านที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้มีหน้าร้านที่ชัดเจน

4. เปิดการใช้งานแจ้งเตือนผ่าน SMS ผู้ให้บริการจะมีบริการแจ้งเตือนผ่าน SMS หรืออีเมล์  ให้รู้ความเคลื่อนไหวเวลามีการใช้บัตรจะทำให้รู้ว่าเวลาที่มีคนแอบนำบัตรของเราไปใช้

5. ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายอยู่เสมอ อีกหนึ่งวิธีที่เป็นการป้องกันเบื้องต้นคือ     คอยเช็คการใช้จ่ายบัตรอยู่เสมอว่าตรงกับราคาที่เราจ่ายไปไหม  ทั้งก่อนที่จะเซ็นสลิปและในใบแจ้งบัญชีสิ้นเดือนหากเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้รู้ตัวทัน

6. ติดรหัสเลข 3 หลัก   CVV ไว้ รหัส cvv   คือเลขที่อยู่ด้านหลังบัตรมี 3 หลัก  เป็นรหัสที่ใช้ยืนยันตัวตนในการชำระเงินระบบออนไลน์   หากพวกมิฉาชีพได้รหัสไปจะมีโอกาสนำไปรูดซื้อสินค้าได้   และเราก็สามารถป้องกันได้ด้วยการจดบันทึกไว้ในที่ที่ปลอดภัย หรือการจดจำตัวเลขแล้วขูดรหัส cvv หลังบัตรทิ้งหรือใช้สติ๊กเกอร์ปิดรหัส cvv ไว้ก็ได้

ใส่บาตรอย่างไรถึงจะได้เป็นเศรษฐี

 

ทุกวันนี้เศรษฐกิจย่ำแย่ลงยิ่งขึ้นกว่าเดิม หลายๆคนนะเริ่มมองหาวิธีหาเงินจากช่องทางอื่นเพื่อใช้สำหรับดำเนินชีวิต แน่นอนว่าการเล่นพนันออนไลน์กลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเป็นวิธีหาเงินที่รวดเร็ว คุณลองคิดดูสิว่าเข้าเว็บพนันออนไลน์เพียงไม่กี่นาทีก็มีเงินกลับมาหลายสิบเท่า แต่ทำอย่างไรเราถึงจะได้เป็นเศรษฐีนะ

จริงๆแล้วคนที่เล่นพนันออนไลน์เป็นประจำจะต้องเสริมดวงหรือทำบุญควบคู่ไปด้วยเพื่อไม่ให้บุญที่มีนั้นหมดไป บางคนที่มีความเชื่อก็จะนิยมทำบุญกับวัดหรือคนด้อยโอกาส แต่ในชีวิตประจำวันคงไม่มีใครจะสามารถบริจาคเงินแบบนั้นได้ทุกวันใช่ไหม วันนี้เราจึงมีวิธีในการใส่บาตรอย่างไรให้เป็นเศรษฐี เสริมดวงตัวเองได้ทุกวันด้วยการใส่บาตร และการใส่บาตรนั้นจะอ้างอิงจากวันเกิดเป็นหลักซึ่งแต่ละคนที่เกิดวันใดๆก็ตามจะมีของหรืออาหารที่ควรเลือกมาใส่บาตรเพื่อให้เสริมกับพลังงานหรือพื้นฐานดวงของเรา

การตักบาตร คือ ประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุ จะถือบาตรออกบิณฑบาต เพื่อรับ อาหาร หรือทานอื่น ๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่าง ๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ การ ตักบาตรพระ หลายคนอาจทำเป็นกิจวัตร การเลือก อาหารใส่บาตร ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญเช่นกันเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดี วันนี้ราได้รวบรวม เมนูอาหาร ทั้งคาวหวาน เพื่อสุขภาพ มาฝากหลายๆ คนที่กำลังเตรียม ของใส่บาตร ใน วันพระ ที่กำลังจะมาถึงนี้

1.คนที่เกิดวันจันทร์ เน้นอาหารที่ทำจากสัตว์ปีก เช่น  ไก่ผัดขิง แกงเผ็ดเป็ดย่าง ไก่ย่าง ไก่ทอด ข้าวมันไก่

2.คนที่เกิดวันอังคาร เน้นอาหารประเภทเส้น เช่น ขนมจีน ผัดหมี่ ผัดวุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว

3.คนที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) เน้นอาหารที่มีสีเขียว เช่น ผัดผักคะน้า ผัดผักบุ้ง  แกงเขียวหวาน

4.คนที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) เน้นอาหารประเภทของหมักดอง เช่น ผักกาดดองผัดไข่ ต้มผักกาดดอง ไข่เยี่ยวม้า

5.คนที่เกิดวันพฤหัสบดี เน้นอาหารที่ทำจากผัก เช่น ผัดผัก แกงเลียง ต้มจับฉ่าย

6.คนที่เกิดวันศุกร์ เน้นอาหารที่มีกลิ่นหอม เช่น ข้าวสวยหอมมะลิ ไข่เจียวหอมใหญ่ แกงส้ม ยำใส่หอมใหญ่

7.คนที่เกิดวันเสาร์ เน้นอาหารที่มีรสขม เช่น ต้มจืดมะระยัดไส้ ผัดมะเขือยาว แกงส้มมะรุม น้ำพริกต่างๆ

8.คนที่เกิดวันอาทิตย์ เน้นอาหารประเภทไข่ เช่น ไข่ต้ม ไข่พะโล้ ไข่เจียว ไข่ลูกเขย แกงกะทิต่างๆ